Selector de purificadors portàtils d'aire

1.

Unitats de mesura

2.

Tipus de local

3.

Espai a purificar

m2
m
4.

Sistema de renovació d'aire

Disposa d'un sistema d'aportació d'aire fresc mitjançant ventiladors, segons la normativa vigent?

Es considera el cabal d'aire de renovació d'un local residencial igual a 8 l / s, basat en dades de el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE HS3).

Reload 🗙